Ihre Ansprechpartner

Florian Lindlbauer

Geschäftsführer

Telefon:
+49 9391 900-0

Dominik Betz

Betriebsleiter

Telefon:
+49 9391 900-245

Daniela Buck

Objektberatung Schweiz

Telefon:
+49 174 3231893

Harald Müller

Objektberatung DE: PLZ 0-5, 60, 61, 63, 65, 95-99

Telefon:
+49 172 6835477

Benjamin Weber

Objektberatung: PLZ: 64, 66-69, 70-79, 81, 86, 88, 89

Telefon:
+49 151 28400803

Jörg Schäfer

Objektberatung DE: PLZ 80, 82-85, 87, 90-94, Österreich, Italien, Slowenien, Ungarn, Slowakei

Telefon:
+49 172 6835476

John Godwin

Technical Sales Manager Int. / UK / Skan.

Telefon:
+44 757 2385151

Steve Thomas

Technical Sales Manager Int. / UK / Skan.

Telefon:
+44 749 6411968

Donald Press

Technical Sales Manager USA / Kanada

Telefon:
+1 914 999-0331

Peter Stattler

Technical Sales Manager USA / Kanada

Telefon:
+1 914 999-0332

Sandra Böhm

Leiterin Vertriebsinnendienst

Telefon:
+49 9391 900-235

Eileen Bernard

Vertriebsinnendienst Lichtlenkprodukte OKASOLAR

Telefon:
+49 9391 900-281

Lea Simon

Vertriebsinnendienst Designprodukte OKAWOOD + OKATECH

Telefon:
+49 9391 900-270

Katharina Väthröder

Vertriebsinnendienst Kapillarprodukte OKALUX + KAPILUX

Telefon:
+49 9391 900-234

Maike Hofmann

Versand – Logistik

Telefon:
+49 9391 900-255